page_head_bg

lomaý 3 faza 10-20ka 385V SPD, aşa woltdan ýokary gorag, ýyldyrymdan goramak synpy II + III spd HS2-20

Arza

AC / DC paýlanyşy

Elektrik üpjünçiligi

Senagat awtomatizasiýasy

Telekommunikasiýa

Motor dolandyryş ulgamlary

PLC programmalary

Elektrik geçiriji enjamlar

HVAC goýmalary

AC sürüjileri

UPS ulgamlary

Howpsuzlyk ulgamlary

IT / Maglumat merkezleri

Lukmançylyk enjamlary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary / peýdalary

Ansat gurnama ýa-da retrofifit
Gämi duralgasy
Şowsuz / öz-özüni goraýan dizaýn
3 pin NO / NC kontakt bilen uzakdaky görkeziji (islege görä)
IP20 bäş sany ygtybarly dizaýn
Wizual görkeziji
Kiçijik aýak yzy

Plugin formaty

HS2VV5-D20, EN / IEC 61643-11 laýyklykda induksion geçiş artykmaç woltlaryny (2-nji görnüş + 3 / II synp III) çykarmak üçin enjamlaryň diapazonydyr.DIN demir ýol plugin formaty.
Duýgur enjamlaryň (1,2 / 50 μs) gaty goraglylygyny üpjün etmek bilen, induksiýa naprýa .eniýesini (8/20 μs) çykarmak ukyby.
Supply üpjün ediş paýlaýyş panellerinde goragyň ikinji basgançagy üçin amatly
1-nji görnüşli gorag enjamlary oturdylýar, ýa-da ýaşaýyş, täjirçilik ýa-da gönüden-göni urgylara sezewar edilmedik we daşarky ýyldyrym gorag ulgamy bolmadyk goragda, gorag üçin bäşinji basgançak üçin.
8 8/20 tolkun formasy bilen zarýad beriş ukyby.Imax: 20 kA.
TN TNS, TNC, TT, IT toplaýyş ulgamlary üçin aýratyn enjamlar.
Power Power Line Aragatnaşyk torlaryna gabat gelýän aýratyn enjamlar.
■ Biconnect - terminalyň iki görnüşi: gaty ýa-da çeýe kabel üçin we vilka görnüşli tarak awtobusy üçin.
Optional Uzakdan signal bermek arkaly elýeterli.

Maglumat sahypasy

Görnüşi

HS25-D20

Tehniki maglumatlar

Iň ýokary üznüksiz naprýa .eniýe (UC) (LN)

275/320/385 / 420V

Iň ýokary üznüksiz naprýa .eniýe (UC) (N-PE)

275V

SPD-den EN 61643-11-e çenli

2 + 3 ýazyň

SPD-den IEC 61643-11-e çenli

II + III synp

Nominal akym akymy (8 / 20μs) (In)

10kA

Iň ýokary akym tok (8 / 20μs) (Imax)

20kA

Naprýatageeniýäni goramak derejesi () okarky) (LN)

≤ 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6kV

Naprýatageeniýäni goramak derejesi () okarky) (N-PE)

≤ 1.5kV

Jogap beriş wagty (tA) (LN)

<25ns

Jogap beriş wagty (tA) (N-PE)

<100ns

Malylylyk goragy

Hawa

Işleýän döwlet / ýalňyş görkezme

Greenaşyl (gowy) / Ak ýa-da Gyzyl (çalşyň)

Gorag derejesi

IP 20

Izolýasiýa materialy / fl amatlylyk synpy

PA66, UL94 V-0

Temperatura aralygy

-40ºC ~ + 80ºC

Belentlik

13123 fut [4000m]

Geçirijiniň kesiş bölümi (iň ýokary)

35mm2 (Gaty) / 25mm2 (Çeýe)

Uzakdaky aragatnaşyklar (RC)

Meýletin

Format

Baglanan

Gurmak üçin

DIN demir ýoly 35mm

Gurnalan ýeri

ýapyk gurnama

Ölçegler

HS2-20 Power Surge Protector 002

HYZMATYMYZ:

1. Satuw döwründen ozal çalt jogap bermek sargyt almaga kömek edýär.
2. Önümçilik döwründe ajaýyp hyzmat, her ädimimizi size habar berýär.
3. ygtybarly hil satuwdan soň sizi çözýär.
4. uzak möhletli hil kepilligi ikirjiňlenmän satyn alyp bilersiňiz.

Hil kepilligi:

1. Çig mal çeşmelerini saýlamaga berk gözegçilik.
2. Her önümi öndürmek üçin ýörite tehnologiýa gollanmasy.
3. semiarym taýýar önümler we taýýar önümler üçin ýokary hilli synag ulgamy.

Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärmen, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň