page_head_bg

Häzirki sazlanylýan RCBO

 • HM232-125/HM234-125 Residual Current Circuit Breaker With Over-Current Protection (RCBO)

  HM232-125 / HM234-125 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Miniatýura öçüriji => RCBO-Unit (MCCB) 80 ýa-da 125 A (2 polýus we 4 polýus) üçin galyndy tok birligi (nurbat birikmesi) bilen utgaşdyrylanda.

  • Üýtgeýän simleriň kömegi bilen ýokary flfl çeýeligi we gurnamagyň aňsatlygy (400 mm flfl çykyp bolýan birikdiriş simleri 2p = 2 birlik, toplumyň içine 4p = 4 birlik)

  • Esasy elektrik üpjünçiligini mugt saýlamak

  • FBHmV wersiýalarynyň hemmesine standart hökmünde goşulan 1 NOOK kömekçi wyklýuçatel

  • Birikdirilip bilinýän kiçijik zynjyr döwüjileriniň dürli-dürli toklary we aýratynlyklary sebäpli dürli aýratynlyklary bolan kombinasiýalara rugsat berýär.

 • HO231N-40 Residual Current Circuit Breaker With Over-Current Protection (RCBO)

  HO231N-40 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Täze RCBO, çyzygyň / ýüküň ýokardan ýa-da aşakydan birikdirilip bilinjek ýeke polýus we üýtgedilen bitarap enjamdyr.Üpjünçilik birikmesine hiç hili çäklendirmäniň bolmazlygy, gurnamagyňyzyň we ykjamlygyň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar. Bir polýusyň ululygy has köp polýusyň tygşytly çözgüt hödürleýän gurnamalara ýerleşmegine mümkinçilik berýär.

  • AS / NZS 61009-1-e doly laýyk gelýär

  • Energiýa Howpsuz Wiktoriýa laýyk - RCBO-lar üçin goşmaça synag talaplary.

  • 40A çenli bahalandyrylan tok

  • AC ýazyň we elýeterli A duýgurlyk enjamlaryny ýazyň

  Awstraliýa SAA şahadatnamasyna eýe boldy we ESV synagyndan geçdi, Iki tarapa sim geçirilip bilner

 • Residual Current Circuit Breaker With Overload Protection

  Artykmaç ýükden goramak bilen galyndy tok öçürijisi

  Artykmaç goragly HO231N seriýaly galyndy tok öçürijisi (mundan beýläk zynjyr döwüji diýilýär) ac 50 Hz, nominal naprýa 23eniýe 230 / 400V household öýde we şuňa meňzeş ýerde 40 A ýa-da ondan pes bahaly ulanmak üçin amatly. Esasy üpjün ediň şahsy elektrik togunyň urmagyndan we çyzyk enjamlarynyň ýerüsti näsazlygyndan goramak, şeýle hem çyzyklary ýa-da enjamlaryň aşa ýüklenmegini we gysga utgaşmasyny goramak üçin ulanylyp bilner. Şol bir wagtyň özünde izolýasiýa funksiýasy bolan önüm, adaty ýagdaýlarda çyzygyň ýygy-ýygydan üýtgemezligi üçin ulanylyp bilner. .

  Geçirilen standart :GB16917.1IEC61009

 • HO232-60/HO234-40 Residual Current Circuit Breaker With Over-Current Protection (RCBO)

  HO232-60 / HO234-40 Artykmaç goragly galyndy tok öçürijisi (RCBO)

  Tebigatda elektro-mehaniki.Bu ýerde esasy zat:

  1. iki tarapa sim geçirip bolýar.

  2.Bu IEC 61009-2-1 (naprýatageeniýe garaşsyz RCBO) bilen gabat gelýär, elektrik naprýa .eniýesi ýa-da 50V-den pes naprýa .eniýe bolmasa-da howpsuz işleýär.

  3.Tip -A: Düwürdilmedik galyndy impulsly DC-iň aýratyn görnüşlerinden goraýar.

  4. eartheriň ýalňyşlygyndan / syzýan tokdan, gysga utgaşmadan, artykmaç ýükden we izolýasiýa funksiýasyndan goragy üpjün edýär.

  5. Adam bedeni bilen göni aragatnaşykdan goşmaça gorag üpjün edýär Elektrik enjamlaryny izolýasiýa şowsuzlygyndan netijeli goraýar.

  6. Öý we täjirçilik paýlaýyş ulgamlaryna hemmetaraplaýyn goragy üpjün edýär.

  7. 10ka çenli ýokary döwmek ukyby.