page_head_bg

Biz hakda

HONI GEL. .N

HONI elektrik, Hytaýyň iň uly elektrik öndürijilerinden biri bolan ýokary hilli toparyň biridir.Zawodymyz 1999-njy ýylda liuşide esaslandyryldy, pes woltly elektrik önümlerine ýöriteleşdi, mysal üçin: tok öçürijiler we SPD, Soňky ýyllarda Gün ulgamy üçin DC MCB, MCCB, SPD, B TYPE RCCB we AFDD, EV Chargers ýaly elektrik önümlerini öndürdik. .MCB döwmek ukybymyz 10-15KA çenli, MCB MCCB SPD üçin DC naprýa .eniýesi 1500V çenli.Ajaýyp funksiýamyz, ajaýyp dizaýn we durnukly hilimiz, köp EV we gün ulgamy müşderisiniň ilkinji saýlanmagyna öwrülýär.

Dünýäde takmynan 75 ýurtdan 3000-den gowrak gurnaýjylara goldaw berdik we olardan ýokary abraý gazanýarys.

Önümçiligiň öňdebaryjy inersenerleri we gowy taýýarlanan we tejribeli in engineeringener topary we ösen enjamlar bilen, müşderilerimiziň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elmydama professional OEM & ODM & OPM hyzmatyny hödürläp bileris.Müşderilerimiz üçin elmydama kanagatlanarly dizaýnlary we tygşytly çözgütleri berip biler.Harytlarymyz hem şahadatnamalara eýe: CE, CB, PCT, TUV SAA ROSH, SONCAP we ş.m.Gerek bolsa, beýleki şahadatnamalary hem ulanmaga kömek edip bileris.

Factoury
factory--(6)
factory--(9)

Önümleriň diapazony

EV zarýad beriji, Gün öçüriji, Gün SPD, Gün predohraniteli, Gün izolýatory, Suw geçirmeýän guty awtobusy, termian bloklary

Productionhli önümçilik liniýamyz SOP tarapyndan ýerine ýetirilmeli

Önümçilik ugrumyzda, ähli işçiler üçin amal görkezmesi we önümiň hili boýunça gollanma we dogry nusgalar bar.harytlarymyzy 20 ýyldan gowrak satmaga mejbur edýär, hatda arz-şikaýatlaram ýok

Eltip bermegiň wagty

Netijeli önümçilik ugrumyz, müşderini çalt eltip bermek islegini kanagatlandyryp biler.Iň köp 3 günüň içinde SPD AC / DC görnüşi.MCB 10000pc-den aşakda, 10 günüň içinde hem eltip bileris.

Satuw hyzmatyndan soň

Harytlary alanyňyzdan soň, 7 * 24 sagat hyzmatyny hödürläp bileris, zerur bolsa, olary nädip ulanmalydygyny ara alyp maslahatlaşmak we işçileriňizi taýýarlamak üçin wideo ýygnagy geçirip bilerdik.

Işgärleri taýýarlamagy, tehnologiýa esaslanýan täze önümleri öndürmegi we jemgyýet üçin hyzmat etmegi talap edýäris.bilelikde siziň bilen täze energiýa geljegini gurup biljekdigimizi arzuw edýäris.